Giỏ hàng
  • Tư vấn bán hàng
  • 0935.052.779
Khuyến mãi
Khuyến mãi

Thông tin về cỡ giày

 


Ví dụ: Chiều dài chân quý khách đo được là ~25cm, đối chiếu với bảng bên dưới sẽ tương ứng với cỡ giày 39 (24.8cm) của châu Âu (E.U.).


Bài viết liên quan

Gọi điện thoại